fbpx

Neurac®
certifikovaný kurz dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Osvojíte si vědecké základy metody Neurac®, biomechanické principy cvičení v závěsném systému Redcord®, neuromuskulární kontrolu, psychologii bolesti ve vztahu k muskuloskeletální dysfunkci, diagnostiku a léčbu Neurac k nápravě slabých článků, snížení bolesti, obnovení rozsahu a zlepšení pohybových vzorů, Neurac klinické uvažování, Neurac testy lokální motorické kontroly i myofasciálních zřetězení k odhalení dysbalancí a dysfunkcí, komunikace s klientem, využití vibrace pro jednotlivé deficity a aplikace vibračního zařízení do lan. Tyto znalosti jsou vrcholem současného výzkumu. Pro fyzioterapeuty byl vyvinut unikátní vzdělávací program, který zahrnuje 3 úrovně kurzů (více v kapitole Fyzioterapeut – Vzdělávání).

 • Neurac část 1 (3 dny, 21 hodin)
 • Neurac část 2 (7 hodin denně)
 • Neurac část 3 (3 dny, 21 hodin)

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

Redcord® Active

Kurzy pro osobní a sportovní trenéry. Základem kurzu je teorie neuromuskulární kontroly, stabilita trupu a funkční síla, principy dávkování zátěže pro cvičení v závěsných aparátech, široká škála cviků pro různá svalová zřetězení trupu, horních i dolních končetin, základní cviky v závěsu zaměřené na kontrolu rotačních pohybů, zvyšování jejich obtížnosti s přidanými pohybovými vzory ve všech rovinách, dávkování funkčního tréninku pro zlepšení “CORE”, Multisuspension excercise – cvičení v labilním prostředí se zcela zavěšeným tělem (4 závěsné body)

 • Redcord Active Intro (2 dny, 14 hodin)
 • Redcord Active Advanced (2 dny, 14 hodin)

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

Workshopy, konference

Workshopy pro fyzioterapeuty zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností práce s labilním prostředím, principy třetí ruky, uvedení do klinické diagnostiky Neurac®, vstupní vyšetření a podobně. Sledujte detailní program na obchod.redcord.cz. Délka workshopu je 3 hodiny.

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu