Trenér

Vzdělávání

Pro osobní trenéry, instruktory a jiné profese v oblasti wellness a fitness byl vyvinut unikátní vzdělávací program, který zahrnuje 3 úrovně kurzů.

Struktura kurzů Active

Struktura kurzů Acitve - Verze pro mobily

Cvičení v Redcordu se využívá v individuálním tréninku, pro cvičení v malých skupinách nebo doma. Trénink vede nebo vytváří certifikovaný osobní trenér, instruktor či jiný profesionál z oblasti wellness a fitness.

Klientům se zraněním a bolestí pohybového aparátu by měla být trenérem doporučena terapie Neurac®, která spadá do kompetence fyzioterapeuta. (Metoda Neurac® ve svých postupech využívá aparát Redcord, ale je léčebnou metodou indikovanou na základě vyšetření lékařem či fyzioterapeutem.)

Využití Redcordu ve cvičení umožňuje:

 • Zlepšení funkční síly
 • Zvýšení výkonu
 • Prevenci zranění
 • Zlepšení zdraví a kondice
 • Variabilitu tréninku

Redcord je řešení tréninku, kde aplikujete vysokou obtížnost cviků bez nutnosti velkého mechanického zatížení, s využitím klíčových biomechanických principů, které optimálně zvyšují svalovou aktivaci a funkci.

Při cvičení v Redcordu využíváme:

 • Cvičení s vlastní vahou
 • Nestabilitu lan
 • Pohyby v různých rovinách i rotačních
 • Přesné a postupné zvyšování či snižování zátěže a obtížnosti během cvičení
 • Pohyby bez bolesti

Kurz Vám přinese vědomosti, znalost definic a základních principů pro cvičení v labilním prostředí.

Témata probíraná v kurzu:

 • Základní teorie neuromuskulární kontroly, stabilita trupu a funkční síla
 • Principy dávkování zátěže pro cvičení v aparátu Redcord
 • Široká škála cviků pro různá svalová zřetězení trupu, horních i dolních končetin
 • Základní cviky v závěsu zaměřené na kontrolu rotačních pohybů, zvyšování jejich obížnosti s přidanými pohybovými vzory ve všech rovinách 
 • Dávkování funkčního tréninku pro zlepšení „CORE“
 • Redcord Multisuspension exercise (Cvičení v labilním prostředí) s zcela zavěšeným tělem (4 závěsné body)

Kurz navazuje na teorii a praxi kurzu Redcord Active Intro. Kurz je vytvořen pro trenéry, kteří pracují s jedinci různé výkonnostní úrovně ve fitness. 

Cviky mohou být využity pro:

 • Zvýšení výkonu
 • Prevenci zranění
 • Rehabilitaci

Témata probíraná v tomto kurzu:

 • Teorie biomechaniky: roviny pohybu, reakční síly od podložky
 • Teorie myofasciálních řetězců a jejich testování
 • Nápravná cvičení (Corrective exercise) – obnova neuromuskulární kontroly a svalové souhry
 • Testování myofasciálních řetězců

Tento kurz navazuje na kurz Redcord Active Advanced!

Redcord Active Pro je certifikačním kurzem programu Record Active. Účastníci, kteří úspěšně završí dvoudenní kurz zkouškou, mohou získat certifikát „Redcord Active Specialist“. Tento titul Vám dáva příležitost se stát součástí mezinárodního registru vysoce kvalifikovaných profesionálů. 

Výhody:

 • Mezinárodní kvalifikace, která prokazuje Vaši profesionalitu ve cvičení v závěsu
 • Přístup k prezentacím, vědeckým informacím a novinkám
 • Uvedení v Redcord registru doporučovaných specialistů

Témata probíraná v kurzu:

 • Coaching, komunikace a motivace
 • Vytváření osobních cvičebních plánů